totceiubesc.ro

SAFETY & HEALTH CONSULTING
SAFETY & HEALTH CONSULTING
SAFETY & HEALTH CONSULTING
SAFETY & HEALTH CONSULTING
SAFETY & HEALTH CONSULTING
SAFETY & HEALTH CONSULTING
SAFETY & HEALTH CONSULTING
SAFETY & HEALTH CONSULTING

SAFETY & HEALTH CONSULTING Revendicat!

Protecția Muncii - Consultanță și Training

Media Recenziilor

Imagini

Descriere

SAFETY & HEALTH CONSULTING – Protecția Muncii

SAFETY & HEALTH CONSULTING - Tot Ce Iubesc

Activitățile de SSM au ca scop îmbunătățirea securității și sănătății în muncă a angajaților din cadrul companiei dumneavoastră.

Pentru asigurarea unui cadru organizatoric prielnic sănătății și securității în muncă SAFETY & HEALTH CONSULTING

SAFETY & HEALTH CONSULTING - Tot Ce Iubesc

oferă următoarele categorii de activități:

 • evaluarea riscurilor de accidentare și îmbolnăvire profesională a angajaților la locul de muncă
 • elaborarea și actualizarea planului de prevenire și protecție anual și ori de câte ori situația o impune pentru fiecare loc de muncă/post de lucru în parte

Protecția Muncii – Consultanță și Training

SAFETY & HEALTH CONSULTING - Tot Ce Iubesc
 • elaborarea de instrucțiuni proprii pentru completarea și/sau aplicarea reglementărilor de securitate și sănătate în muncă, ținând seama de particularitățile activităților societății, precum și ale fiecărui loc de muncă/post de lucru în parte
 • verificarea cunoașterii și aplicării de către toți lucrătorii a măsurilor prevăzute în planul de prevenire și protecție, precum și a atribuțiilor și responsabilităților ce le revin în domeniul sănătății și securității în muncă stabilite prin fișa postului
 • întocmirea necesarului de documentații cu caracter tehnic de informare și instruire a lucrătorilor în domeniul S.S.M
SAFETY & HEALTH CONSULTING - Tot Ce Iubesc
 • elaborarea programului de instruire-testare la nivelul unității
 • participarea la comunicarea și cercetarea evenimentelor/ înregistrarea și ținerea evidenței accidentelor de muncă și a incidentelor periculoase semnalarea, cercetarea, declararea și raportarea bolilor profesionale
 • urmărirea realizarii măsurilor dispuse de către inspectorii de muncă cu prilejul vizitelor de control și al cercetării evenimentelor
 • urmărirea actualizării planului de avertizare și a planului de evacuare
 • propunerea de sancțiuni și stimulente pentru lucrători pe criteriul îndeplinirii atribuțiilor în domeniul S.S.M.

SAFETY & HEALTH CONSULTING – Protecția Muncii

SAFETY & HEALTH CONSULTING - Tot Ce Iubesc

Clienții noștri

 • Van Moer
 • Medlife
 • Gokbora
 • Lagermax
 • Kuehne+Nagel
 • Credex
 • Dinamic 92
 • Altex

Orice companie dorește să-și îndeplinească scopul, misiunea și viziunea funcționând ca o singură unitate cu obiective unificate.

SAFETY & HEALTH CONSULTING - Tot Ce Iubesc
Facebook Cover

Tot Ce Iubesc

SAFETY & HEALTH CONSULTING - Tot Ce Iubesc
Facebook Cover
SAFETY & HEALTH CONSULTING_ Tot ce Iubesc România Certificat de Apreciere 2020