totceiubesc.ro

TEHNO IDEALCONSULT
TEHNO IDEALCONSULT
TEHNO IDEALCONSULT
TEHNO IDEALCONSULT
TEHNO IDEALCONSULT
TEHNO IDEALCONSULT
TEHNO IDEALCONSULT
TEHNO IDEALCONSULT

TEHNO IDEALCONSULT Revendicat!

Protecția Muncii

Media Recenziilor

Imagini

Descriere

TEHNO IDEALCONSULT – Protecția Muncii

Societatea are ca obiect de activitate prestarea serviciilior în domeniul Securității și sănătății în muncă (SSM);

prevenirea și stingerea incendiilor (PSI); mediu (gestiunea deșeurilor); Persoană autorizată ca operator RSVTI ,

asigură beneficiarilor conformarea cerințelor legale în domeniile enumerate și anume:

SERVICIU EXTERN in domeniul SSM

 •   Elaborarea pachetului de documente la nivel de întreprindere în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă în conformitate cu legislaţia naţională în vigoare; 
 • Evaluarea factorilor de risc la locurile de muncă; 
 • Elaborarea şi revizuirea periodică a planului de protecţie şi prevenire; 
 • Elaborarea instrucţiunilor de securitate şi sănătate în muncă, ţinînd seama de particularităţile activităţilor desfaşurate şi ale locurilor de muncă/posturilor de lucru; 
 • Elaborarea Fişelor personale de instruire în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă; 

TEHNO IDEALCONSULT – Protecția Muncii

 • Evidenţa zonelor cu risc ridicat şi specific; 
 • Stabilirea zonelor care necesită semnalizare de securitate si sănătate în muncă precum şi a tipului de semnalizare; 
 • Planul de acțiuni în caz de pericol grav și imediat; 
 •  Plan de securitate şi sănătate al şantierului; 
 • Cercetarea accidentelor de muncă cu incapacitate temporară de muncă;
 •  Audit extern privind respectarea normelor de securitate și sănătate în muncă și legislația muncii; 
 • Consultanţă calificată în domeniul  securității şi sănătății în muncă și relațiilor de muncă. 

Serviciul extern de protecție și prevenire acționează în baza unui contract de consultanță, prin care consultantul îndeplinește atribuțiile lucrătorului,

desemnat în domeniul securității și sănătății în muncă.

Toți specialiștii din cadrul serviciului extern sunt persoane atestate corespunzător nivelului II în domeniul SSM. 

Protecția Muncii

Serviciul de operator RSVTI presupune supravegherea si verificarea tehnică a instalațiilor de ridicat și a instalațiilor mecanice sub presiune,

urmărirea evoluției acestora din punct de vedere al stării tehnice și al siguranței în funcționare și deservirea acestor instalații,

de către personal instruit și autorizat.

REGISTRUL AFACERILOR