totceiubesc.ro

TRANSILVANIEN CONTACTS
TRANSILVANIEN CONTACTS
TRANSILVANIEN CONTACTS
TRANSILVANIEN CONTACTS
TRANSILVANIEN CONTACTS

TRANSILVANIEN CONTACTS Revendicat!

Evaluatori Autorizați

Media Recenziilor

Imagini

Descriere

TRANSILVANIEN CONTACTS – Evaluatori Autorizați

Această clasă include activitați ale unităților centrale administrative care supraveghează și conduc alte unități ale companiei

sau întreprinderii și care își asumă planificarea strategică sau organizatorică și rolul de a lua decizii.

Prin actul normativ, se înfiinţează Uniunea Naţională a Evaluatorilor Autorizaţi din România, persoană juridică autonomă,

potrivit legii, care funcţionează ca organizaţie profesională de utilitate publică, din care fac parte evaluatorii autorizaţi.

Uniunea este autoritatea competentă care organizează, coordonează şi autorizează desfăşurarea activităţii de evaluator autorizat în România

şi reprezintă interesele profesiei de evaluator autorizat la nivel naţional şi internaţional.

În exercitarea independentă a profesiei, evaluatorii autorizaţi fac evaluări de bunuri imobile,

Evaluatori Autorizați

de întreprinderi, bunuri mobile, acţiuni şi alte instrumente financiare, evaluări de fond de comerţ şi alte active necorporale,

precum şi verificări de rapoarte de evaluare.

Această clasă include activități ale:

 • sedii/birouri centrale ale societăților, întreprinderilor
 • birouri administrative centralizate
 • birouri administrative ale filialelor
 • activități de management
 • consultanță în management
 • evaluatori autorizați pentru persoane fizice și juridice
 • experți tehnici juridiciari

Unitățile din această clasă exercită un control operațional și conduc operațiunile zilnice ale unităților conexe.

Evaluatori Autorizați

Transilvanien Contacts - REGISTRUL AFACERILOR Certificat de Apreciere 2021

Activitatea de evaluare poate fi desfăşurată numai de persoanele ce au calitatea de evaluator autorizat, dobândită în condiţiile ordonanţei, care sunt înscrise în Tabloul Uniunii.

Uniunea are în componenţa sa următoarele categorii de membri, evaluatori autorizaţi:

 • membrii stagiari, persoane fizice;
 • membrii titulari, persoane fizice;
 • membrii acreditaţi, persoane fizice;
 • membrii corporativi, persoane juridice;
 • membrii inactivi
 • membrii de onoare
Facebook Cover
Facebook Cover
TRANSILVANIEN CONTACTS - REGISTRUL AFACERILOR Certificat de Apreciere 2021

REGISTRUL AFACERILOR