totceiubesc.ro

Ziberline Consulting
Ziberline Consulting
Ziberline Consulting
Ziberline Consulting
Ziberline Consulting
Ziberline Consulting
Ziberline Consulting
Ziberline Consulting

Ziberline Consulting Revendicat!

Servicii de Evidență Contabilă

Media Recenziilor

Imagini

Descriere

Ziberline Consulting Servicii de Evidență Contabilă – Cluj Napoca

 CONSULTANȚĂ FISCALĂ ȘI ÎN MANAGEMENT FINANCIAR

Ziberline Consulting - Registrul Afacerilor

Suntem o firmă de contabilitate din Cluj-Napoca formată din economiști cu experiență în activitatea financiar-contabilă și management.

 Suntem dedicați meseriei noastre și suntem orientați mereu spre succesul clienților.

Obiectivul principal al companiei noastre este  oferim clienților încredereprin profesionalismul și calitatea serviciilor pe care le oferim.

Avem o vastă experiență în prestarea de servicii de expertiză contabilă și de management,

fiind implicați mulți ani ca și persoane fizice angajate în diverse proiecte,

care ne-au făcut  cumulăm cunoștințe și ne-au ajutat  ne dezvoltăm pe plan profesional.

ZIBERLINE CONSULTING- Registrul Afacerilor

În general, serviciile de contabilitate se referă la o gamă largă de activități de întocmire,

culegere, înregistrare de documente și de interpretare a rezultatelor.

Aceste servicii presupun:

 • Contabilitatea registrului de casă;
 • Contabilitatea notelor de intrarerecepție (nir-uri);
 • Întocmirea deconturilor de cheltuieli și înregistrarea acestora;
 • Întocmirea facturilor care trebuie emise de către client (facturare) și înregistrarea acestora;
 • Întocmirea de dispoziții de plată/încasare către casierie și înregistrarea acestora;
 • Completarea de chitanțe, cecuri, ordine de plată, foi de vărsământ, înregistrarea acestora;
 • Întocmirea de state de plată, pontaje;
 • Completarea registrului de evidență a salariaților și altele
 • Evidență global-valorică, cantitativ-valoricădupă caz, și întocmirea balanței analitice a stocurilor;

ZIBERLINE CONSULTING- Registrul Afacerilor

Servicii de Evidență Contabilă

 • Elaborarea balanței de verificare și a balanțelor analitice;
 • Întocmirea jurnalelor contabile prevăzute de lege: Registrul Jurnal, Registrul Inventar, Registrul Cartea Mare;
 • Evidență analitică și sintetică clienți, furnizori;
 • Evidență mijloace fixe, calculul amortizării;
 • Calculul impozitului pe profit sau a impozitului pe veniturile microintreprinderii, după caz, întocmirea și depunerea declarațiilor în termenele legale;
 • Calculul impozitului pe dividende, întocmirea și depunerea declarațiilor privind impozitul pe dividende;
 • Calculul impozitului pe veniturile persoanelor fizice și juridice nerezidente;

ZIBERLINE CONSULTING- Registrul Afacerilor

 • Întocmirea decontului de TVA și depunerea acestuia în termenele legale;
 • Consolidarea balanțelor de verificare pentru grupuri de societăți și transpunerea lor în bilanț;
 • Întocmirea altor situații sau rapoarte cerute de legislația în vigoare;
 • Întocmirea de raportări contabile externe, dacă specificul activității o impune către parteneri, furnizori sau clienți externi;
 • Informarea periodică a conducerii asupra situației economico-financiare a societății;

ZIBERLINE CONSULTING- Registrul Afacerilor

 • Informarea permanentă și în timp util a conducerii societății privind reglementările din domeniul fiscal și financiar-contabil;
 • Informări periodice privind schimbările legislației fiscale privitoare la activitatea beneficiarului;
 • Participarea cu ocazia verificării contabilității de către organele abilitate prin lege de a efectua controale financiare și fiscale.

Ziberline Consulting Servicii de Evidență Contabilă

Ziberline Consulting - Registrul AfacerilorFacebook Cover

ZIBERLINE CONSULTING- Registrul AfacerilorFacebook Cover

REGISTRUL AFACERILOR